Să facem fapte bune!

Să facem fapte bune!

,,Dacă încercările, boala, neputinţa sau pieirea trupului, pe care le suferim fără voia noastră, că nu le facem noi, ni se socotesc pentru ştergerea păcatelor, cu mult mai mult faptele bune, pe care le facem cu voia şi râvna noastră.” (Cuvânt la pilda celui ce datora zece mii de talanţi, în vol. Omilii la săracul Lazăr. Despre soartă şi Providenţă…, p. 235)