Moaştele Sfântului Ioan Rusul nu au ars

Moaştele Sfântului Ioan Rusul nu au ars

În anul 1773, Sfântul Ioan Rusul s-a arătat în vis preotului care îl împărtăşea, în fiecare sâmbătă, şi l-a înştiinţat că trupul său a rămas întreg şi neputrezit. Duhovnicul împreună cu mulţime de credincioşi au mers la mormânt, unde Dumnezeu a coborât o lumină cerească deasupra lui şi au descoperit trupul întreg, răspândind bună mireasmă. Au luat sfintele moaşte şi le-au pus în Biserica „Sfântul Gheorghe“, unde sfântul obişnuia să privegheze.

În 1832, într-o înfruntare dintre sultanul Mahmud al doilea şi Ibrahim al Egiptului, Osman Paşa, trecând prin oraşul Procopie, a jefuit biserica şi a aruncat în foc moaştele Sfântului Ioan Rusul, vrând să se răzbune pe creştini. Trupul sfântului s-a mişcat, în mijlocul flăcărilor, ca şi cum ar fi fost viu, înfricoşându-i foarte tare pe nelegiuiţii care au pus la cale profanarea. A doua zi, creştinii din acea zonă au curăţat trupul sfântului de cărbuni şi cenuşă, minunându-se că l-au aflat întreg, nears. Doar o negreală într-un singur loc se mai păstrează şi astăzi ca mărturie a întâmplării de atunci. După anul 1922, moaştele Sfântului Ioan au ajuns în insula Evvia, în actualul oraş Procopie. Aici s-a ridicat o nouă biserică, a cărei construcţie s-a terminat în anul 1951, care adăposteşte racla cu sfintele moaşte ale Sfântului Ioan Rusul.