Chemarea la Apostolat

Chemarea la Apostolat

În Duminica a Doua după Rusalii (18 iunie 2017), Biserica Ortodoxă a rânduit să fie citită Evanghelia chemării la apostolat a primilor ucenici ai Mântuitorului: Simon, cel numit Petru și fratele său Andrei dimpreună cu Iacov și Ioan fiii lui Zevedeu. Începând din anul 1992 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, rânduiește ca în această Duminică să se facă și prăznuirea tuturor Sfinților Români.

Cu acest prilej, Părintele Costin Dinu, în cuvântul său de învățătură, a făcut o paralelă între pescuirea pe mare și pescuirea de suflete în marea acestei lumi, arătând importanța deosebită a celei din urmă: Dacă Sfinții Apostoli nu ar fi răspuns chemării Mântuitorului, cum mulți dintre noi astăzi nu o facem, să ne imaginăm care ar fi fost repercusiunile!  Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă Sfântul Apostol Andrei, cel care a propovăduit Evanghelia pe ținutul țării noastre, ar fi amânat sau chiar ar fi refuzat să-L urmeze pe Hristos, cum mulți dintre noi procedăm!?

Chemarea la apostolat nu se oprește la Ucenicii Mântuitorului ci ea se transmite prin aceștia nouă tuturor preoți și mireni. Toți suntem chemați să credem și să mărturisim pe Hristos. De multe ori confundăm credința cu superstiția. Credința noastră trebuie să fie ancorată în învățătura Sfintei Scripturi, trebuie să fie mărturisitoare prin fapte și să înțelegem că scopul vieții noastre este de a ne câștigarea mântuirea, de a ne îndumnezei, după cum spune Sfântul Atanasie cel Mare: „Dumnezeu s-a făcut Om ca omul să se îndumnezeiască”.

Tot în această zi facem pomenirea tuturor Sfinților Români. După cum ați putut observa, aceștia, în cursul anului, sunt trecuți în calendar cu scris de culoare albastră pentru a-i putea diferenția, însă astăzi îi prăznuim pe toți, știuți și neștiuți. Nu întâmplător s-a rânduit astăzi pomenirea lor. Ei sunt Apostolii neamului nostru, urmași ai Sfântului Apostol Andrei, încreștinătorul acestui neam. Trebuie să urmăm exemplul acestor sfinți și să-L mărturisim pe Hristos mai ales în aceste vremuri tulburi traversate de societatea noastră, în care valorile moralei creștine sunt atacate și ridiculizate și să nu stăm pasivi și indiferenți. Într-o discuție cu un cetățean egiptean, creștin ortodox, îmi spunea că nu înțelege cum noi, românii, putem fi atât de indiferenți, atât de căldicei, când în alte regiuni ești omorât cu pietre pe stradă pentru credința ta.

Prin urmare, noi toți, cler și popor, suntem chemați astăzi, nu mâine, nu poimâine, nu nici odată, ci astăzi să-l mărturisim pe Hristos prin viața noastră raportată la aproapele, prin faptele noastre, prin luarea de atitudine atunci când vrăjmașul diavol luptă să defăimeze Biserica și învățăturile ei – vezi icoanele în școli sau ora de religie” a mai precizat părintele.