Alegerile și faptele săvârșite în viața aceasta și urmările lor

Alegerile și faptele săvârșite în viața aceasta și urmările lor

În Duminica a V-a după Rusalii pericopa evanghelică rostită la Sfânta Liturghie a relat vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarenilor.

În cuvântul de învăţătură, părintele diacon Gheorghe a vorbit despre alegerile și faptele săvârșite în viața aceasta și urmările lor. Prezentăm mai jos un fragment din predica sa:

Din textul evanghelic aflăm că Hristos merge într-un cimitir unde este întâmpinat de doi demonizați. Sfinții Părinți spun că cimitirul este o anticameră a morții pentru că de acolo începe veșnicia, veșnicie pe care noi o alegem încă din viața pământească. De acolo avem două căi: fie fericirea veșnică, fie iadul veșnic. Viața aceasta pământească este o pregătire. Noi trebuie să ne pregătim pentru întâlnirea cu Hristos. Adeseori când trebuie să ne întâlnim cu o personalitate din lumea aceasta ne pregătim un discurs, ne îmbrăcăm frumos ș.a.m.d. Dar câți dintre noi se pregătesc pentru întâlnirea cu Hristos. Pentru întâlnirea cu Hristos avem nevoie de o haină spirituală frumos împodobită, care se dobândește în viața aceasta prin rugăciune şi fapte bune.

Interesant este tabloul plastic pe care această evanghelie ni-l prezintă. Demonizații înainte de vindecare sunt urâți la chip, deformați, pentru că deformarea sufletească se răsfrânge și asupra trupului, sunt agresivi. După vindecare ei stau la picioarele lui Iisus plini de pace, îmbrăcați și „plini la minte”.

Iată ce ne oferă păcatul: agitație, urâțenie spirituală care se manifestă și în comportamentul nostru și iată ce ne oferă Hristos, ne oferă pace. Atunci când Hristos a intrat la Apostoli prin ușile încuiate, le-a spus „Pace vouă!”, în alt loc spune „Mergi în pace! Credința ta te-a mântuit”. Când s-a înălțat la cer le-a spus „Pacea Mea v-o las vouă!”. Deci iată, Hristos ne oferă pace, ne oferă liniște. Păcatul în schimb ne oferă tulburare. Tot în Sfânta Scriptură ne spune că „Eu v-am pus înainte, binecuvântarea și blestemul, viața și moartea. Alege viața ca să trăiești”. Dacă vom alege păcatul vom fi la fel de deformați la suflet ca și cei doi demonizați din evanghelia de astăzi.

***

Un alt aspect pe care vreau să-l scot în evidență, este cel referitor la societatea în care Mântuitorul a propovăduit. Iată că după ce a vindecat două suflete, oamenii din cetate vin și îl alungă pentru că pierduseră turma de porci. Cutez să spun că societatea aceasta era mai demonizată decât cei doi pentru că au pus cele materiale înaintea celor spirituale. Dar câți dintre noi am oferi averea noastră pentru vindecarea a două suflete? Câți dintre noi nu pun cele materiale înaintea celor spirituale? De aceea putem spune că și societatea în care trăim este una demonizată. De ce spun aceasta? Pentru că scara valorilor s-a întors cu susul în jos. Înainte familia tradițională era formată dintre un bărbat și o femeie. Acum familia tradițională este pusă sub semnul întrebării și este de datoria noastră ca atunci când avem astfel de poticneli în societate să luăm atitudine. Să nu ne asemănăm celor din Gadara alungându-l pe Hristos, pentru că asta facem noi astăzi dacă suntem de acord cu aceste atacuri la adresa valorilor noastre ortodoxe și tradiționale românești. Să știți că cel mai mare dar pe care îl putem oferi copiilor noștri este să le lăsăm o societate creștină. Atenție! Să nu spună lumea că discriminez. Eu nu înfierez păcătoșii, ci păcatul. Noi trebuie să avem grijă să nu legiferăm păcatul.

Gândiți-vă că străbunii noștri au murit pentru apărarea țării și a credinței ortodoxe. Pământul pe care călcăm este îmbibat de sângele strămoșilor noștri. Nouă acum nu ni se cere o jertfă de sânge, ci una de demnitate și atitudine în fața acestor atacuri demonice. Ni se cere să păstrăm ceea ce strămoșii noștri au obținut cu prețul sângelui.